Nakladatelství Český úřad geodetický a kartografický, Slovenský úrad geodézie a kartografie