Právo

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Jelínek, Jiří, Sovák, Zdeněk: Trestní zákon a trestní řád: 18. aktualizované vydání novelizovaných kodexů s poznámkami a judikaturou podle stavu k 1. 9. 2002 Jelínek Jiří, Sovák Zdeněk 2002 Linde Právo 490 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Základy právních znalostí vojáka v základní službě kolektiv autorů 1976 Ideologická správa HPS ČSLA Právo 390 Kč Koupit
Šilar, Jiří: Soubor vodohospodářských předpisů 1 Šilar Jiří 1979 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Právo, Technická literatura 490 Kč Koupit
Topinka, Jiří: Účetnictví tělovýchovných jednot a sportovních klubů Topinka Jiří 2007 Olympia Právo 190 Kč Koupit
Hadžič, Žanet: Prováděcí předpisy - Novela stavebního zákona Hadžič Žanet 2018 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 250 Kč Koupit
Topinka, Jiří: Daňové povinnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů Topinka Jiří 2007 Olympia Právo 290 Kč Koupit
Adámková, Petra: Stavba a občanský zákoník Adámková Petra 2013 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby kolektiv autorů 2014 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
Doležal, Jiří, Lanč, Jindřich: Příručka stavebního práva: Stavby - umísťování, povolování, kolaudace Doležal Jiří, Lanč Jindřich 1998 Polygon Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
Dvořák, David, Serafín, Petr: Smluvní vztahy ve výstavbě Dvořák David, Serafín Petr 2016 ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě Právo, Technická literatura 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Střelné zbraně a zákon: Zákon o střelných zbraních a střelivu č. 288/95 Sb. s komentářem kolektiv autorů 1996 Ars-Arm Právo, Zbraně 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Obecný občanský zákoník platný v zemi české a moravsko-slezské se zákony doplňujícími kolektiv autorů 1935 Spolek československých právniků Všehrd Právo 990 Kč Koupit
Novák, Karel: Sbírka vzorců soukromoprávních smluv a prohlášení Novák Karel 1927 Vladimír Orel Právo 990 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Obecný občanský zákoník platný v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se zákony doplňujícími kolektiv autorů 1930 Spolek československých právniků Všehrd Československé zákony Právo 990 Kč Koupit
Simon, Denys: Komunitární právní řád Simon Denys 2005 Aspi Právo 1190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Československá kriminologie: Aktuální problémy kolektiv autorů 1971 Orbis Právo 150 Kč Koupit
Šilar, Jiří: Soubor vodohospodářských předpisů 1 Šilar Jiří 1979 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Právo, Technická literatura 590 Kč Koupit
Šilar, Jiří: Právní předpisy o vodách I Šilar Jiří 1986 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Právo, Technická literatura 690 Kč Koupit
Platt, Richard: Místo činu: Základní průvodce kriminalistickými metodami Platt Richard 2005 Slovart Právo 190 Kč Koupit
Fenyk, Jaroslav, Císařová, Dagmar, Gřivna, Tomáš: Trestní právo procesní Fenyk Jaroslav, Císařová Dagmar, Gřivna Tomáš 2015 Wolters Kluwer Právo 1090 Kč Koupit
Faldyna, František, Hušek, Jan: Občanský soudní řád - úplné znění s komentářem Faldyna František, Hušek Jan 1992 Sevt Komentované zákony Právo 50 Kč Koupit
Marešová, Alena: Kriminalita v roce 2000 Marešová Alena 2001 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Studie Právo 190 Kč Koupit
Marešová, Alena, Kotulan, Petr, Kostková, Pavlína: Kriminologické aspekty trestné činnosti policistů (analytická studie) Marešová Alena, Kotulan Petr, Kostková Pavlína 2001 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Studie Právo 190 Kč Koupit
Martinková, Milada, Macháčková, Radka: Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí Martinková Milada, Macháčková Radka 2001 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Studie Právo 190 Kč Koupit
Šoukal, Jiří, Drápal, Drahomír, Lukovský, Zdeněk: Řízení a rozhodování v trestních věcech mladistvých Šoukal Jiří, Drápal Drahomír, Lukovský Zdeněk 2000 IFEC Právo 90 Kč Koupit
Martinková, Milada: K problematice náboženských sekt v České republice Martinková Milada 1999 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Studie Náboženství, Právo 250 Kč Koupit
Trávníček, J., Trávníček, Z.: Živnostenský zákon - komentář Trávníček J., Trávníček Z. 1991 Sevt Komentované zákony Právo 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Glosář instituce, politiky a rozšiřování Evropské unie kolektiv autorů 2001 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Právo 50 Kč Koupit
Pávek, František: Děti očima soudce Pávek František 1979 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Knihy pro rodiče Podpisy a dedikace, Právo 290 Kč Koupit
Nesnídal, Jiří: Občanský zákoník - komentované úplné znění Nesnídal Jiří 2001 Poradce Právo 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Právní rámec alternativního řešení trestních věcí, díl první kolektiv autorů 2001 Ministerstvo spravedlnosti ČR Příručky Ministerstva Spravedlnosti ČR Právo 650 Kč Koupit
Fralick, Pamela: Kanadský přístup ke zneužívání omamných látek Fralick Pamela 2000 Ministerstvo spravedlnosti ČR Příručky Ministerstva Spravedlnosti ČR Právo 80 Kč Koupit
Nová, Hana, Holub, Milan: Zákon o rodině a předpisy související, podle stavu k 1. 4. 2000 Nová Hana, Holub Milan 2000 Linde Právo 490 Kč Koupit
Orlová, Marie, Srbová, Irena, Staša, Josef: Vzory podání a rozhodnutí podle živnostenského zákona - Komentované vzory s disketou Orlová Marie, Srbová Irena, Staša Josef 1999 C. H. Beck Právo 690 Kč Koupit
Jelínek, Jiří, Herczeg, Jiří: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - Komentář s judikaturou Jelínek Jiří, Herczeg Jiří 2012 Leges Právo 220 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Ústava Spojených států amerických ze dne 17. září 1787 kolektiv autorů 1990 Reflex Právo 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Trestní právo procesní kolektiv autorů 1999 Linde Právo 170 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Soudcokracie v ČR: Fikce, nebo realita? - sborník textů kolektiv autorů 2006 Centrum Cep Právo 290 Kč Koupit
Bloch, Arthur: Murphyho zákon a právníci Bloch Arthur 2001 Argo Právo, Humor 50 Kč Koupit
Fiala, Josef, Holub, Milan, Bičovský, Jaroslav: Občanský zákoník - Poznámkové vydání s judikaturou Fiala Josef, Holub Milan, Bičovský Jaroslav 1998 Linde Právo 50 Kč Koupit
Solnař, Vladimír, Fenyk, Jaroslav, Císařová, Dagmar: Základy trestní odpovědnosti Solnař Vladimír, Fenyk Jaroslav, Císařová Dagmar 2003 Orac Systém českého trestního práva Právo 590 Kč Koupit
Hulva, Tomáš: Ochrana majetku Hulva Tomáš 2008 Linde Právo 190 Kč Koupit
Maršíková, Jolana: Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: Příručka zejména pro neprávníky Maršíková Jolana 2009 Linde Právo 190 Kč Koupit
Holub, Milan, Bičovský, Jaroslav: Občanský zákoník Holub Milan, Bičovský Jaroslav 1991 Linde Právo 90 Kč Koupit
Hanáková, Věra, Haták, Václav: Domácí právník: První pomoc v oblasti práva Hanáková Věra, Haták Václav 2008 Mayday Publishing Právo 50 Kč Koupit
Benda, Marek: Co je vládnutí: Základy parlamentní demokracie Benda Marek 2002 Práh Bárta Luděk Právo 40 Kč Koupit
Kovařík, Zdeněk: Směnečné a šekové právo Kovařík Zdeněk 0 Institut pro další vzdělávání soudců, státních notářů, vedoucích a odborných pracovníků soudů a stát Právo 90 Kč Koupit
Fenyk, Jaroslav: Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám Fenyk Jaroslav 2007 LexisNexis CZ Podpisy a dedikace, Právo 490 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Ústava Republiky Československé kolektiv autorů 1936 SN - Státní nakladatelství Právo 40 Kč Koupit
Černý, David, Doležal, Adam: Smrt a umírání: Etické, právní a medicínské otazníky na konci života Černý David, Doležal Adam 2013 Ústav státu a práva AV ČR Právo, Psychologie, Zdraví 290 Kč Koupit