Učebnice a slovníky

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Kožíšek, Josef, Hlava, Karel: Poupata. Čítanka malých Kožíšek Josef, Hlava Karel 1942 Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu Fischerová-Kvěchová Marie Staré učebnice 990 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Rozluštění kvizů: Klíč ke cvičením, italsko-český slovník, česko-italský slovník kolektiv autorů 0 neuvedeno Italština 50 Kč Koupit
Relich, František, Matoušek, Karel: Hospodářský zeměpis pro každého, díl první Relich František, Matoušek Karel 1938 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 330 Kč Koupit
Šmika, Rudolf: Přírodopisné praktikum II. Šmika Rudolf 1935 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 90 Kč Koupit
Šifner, František: Vybrané kapitoly z biotechnologií pro studující učitelství biologie a ekologické výchovy Šifner František 1998 Karolinum Učebnice a slovníky 90 Kč Koupit
Becke, Pavel J.: Mini-Dictionary English-Czech / Česko-Anglický slovníček Becke Pavel J. 1991 Erika Angličtina 90 Kč Koupit
Carrara, Elena: UniversItalia: Corso di italiano (esercizi) Carrara Elena 2007 Alma Edizioni Italština 490 Kč Koupit
Hereinová, Eva, Hochheim, Barbara: Německy doma, snadno a rychle Hereinová Eva, Hochheim Barbara 2006 Fragment Němčina 350 Kč Koupit
Gindely, Antonín, Jireček, Konstantín Josef: Dějepis všeobecný pro vyšší třídy škol středních, díl II: Středověk Gindely Antonín, Jireček Konstantín Josef 1878 F. Tempský Staré učebnice 290 Kč Koupit
Blažek, Jaroslav, Melichar, Miroslav: Přehled chemického názvosloví Blažek Jaroslav, Melichar Miroslav 1986 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice a slovníky 40 Kč Koupit
Blažek, Jaroslav: Současné chemické názvosloví Blažek Jaroslav 1980 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice a slovníky 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Školní atlas světa kolektiv autorů 2004 Kartografie Praha Atlasy 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Školní atlas světa kolektiv autorů 1998 Kartografie Praha Atlasy 160 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Školní atlas světa kolektiv autorů 1995 Kartografie Praha Atlasy 90 Kč Koupit
Hnátek, Václav: Zábavná anglická frazeologie Hnátek Václav 1948 A. Neubert Angličtina 90 Kč Koupit
Sedláček, František: Charakteristická rčení a vazby v angličtině Sedláček František 1946 A. Neubert Neubertovy slovníky Unikum Angličtina 190 Kč Koupit
Galler, Jiří, Mrázek, Jindřich: Anglicko-česká frazeologie Galler Jiří, Mrázek Jindřich 1947 A. Neubert Angličtina 90 Kč Koupit
Danckert, Ludwig: Handbuch des Europäischen Porzellans Danckert Ludwig 1974 Prestel Verlag Výtvarné umění, Němčina 490 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Velký atlas světa kolektiv autorů 1997 Kartografie Praha Atlasy 190 Kč Koupit
Hájek, Václav: Pozemní stavitelství III pro 3. ročník SPŠ stavebních Hájek Václav 1996 Sobotáles Učebnice a slovníky 170 Kč Koupit
Hájek, Václav: Pozemní stavitelství IV pro 4. ročník SPŠ stavebních Hájek Václav 1996 Sobotáles Učebnice a slovníky 150 Kč Koupit
Hájek, Václav: Pozemní stavitelství I pro 1. ročník SPŠ stavebních Hájek Václav 1995 Sobotáles Učebnice a slovníky 190 Kč Koupit
Glaboniat, Manuela: ÖSD Zertifikat C1: Übungsmaterialien Band 1 Glaboniat Manuela 2015 ÖSD Němčina 450 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Medicína a farmacie v 11 jazycích - Odborný slovník kolektiv autorů 2003 Grada publishing Zdraví, Ostatní 990 Kč Koupit
Čapek, Vratislav: Dějepis - Pomocný text k maturitě Čapek Vratislav 1996 Didactica Učebnice a slovníky 70 Kč Koupit
Křivánek, Mirko: Česko-anglicko-německý průvodce gastronomií a restauračním provozem Křivánek Mirko 2004 Leda Angličtina, Němčina 190 Kč Koupit
Vlková, Marie, Doležalová, Ladislava: Občanský a společenskovědní základ - psychologie Vlková Marie, Doležalová Ladislava 2010 Computer Media Učebnice a slovníky 100 Kč Koupit
Lepil, Oldřich: Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění Lepil Oldřich 2001 Prometheus Fyzika pro gymnázia Učebnice a slovníky 70 Kč Koupit
Hrdličková, Dobroslava: Strojírenská technologie III pro strojírenské učební obory Hrdličková Dobroslava 1985 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Učebnice a slovníky, Technická literatura 90 Kč Koupit
Bothe, Otakar: Strojírenská technologie II pro strojírenské učební obory Bothe Otakar 1980 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Učebnice a slovníky, Technická literatura 90 Kč Koupit
Marádová, Eva: Rodinná výchova: Zdravý životní styl 1 Marádová Eva 2000 Fortuna Učebnice a slovníky 40 Kč Koupit
Marádová, Eva: Rodinná výchova: Zdravý životní styl 2 Marádová Eva 2000 Fortuna Učebnice a slovníky 40 Kč Koupit
Drastík, František: Technické kreslení podle mezinárodních norem I.: Pravidla tvorby výkresů ve strojírenství Drastík František 1994 Montanex Učebnice a slovníky, Technická literatura 160 Kč Koupit
Fiala, Miloš, Vrožina, Milan, Hercík, Jiří: Elektronická měření I pro 3. ročník SPŠE Fiala Miloš, Vrožina Milan, Hercík Jiří 1991 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Učebnice a slovníky, Technická literatura 350 Kč Koupit
Princ, Boris: Elektronika I pro 3. ročník SOU Princ Boris 1988 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Učebnice a slovníky, Technická literatura 190 Kč Koupit
Princ, Boris: Elektronika I pro 3. ročník SOU Princ Boris 1988 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Učebnice a slovníky, Technická literatura 250 Kč Koupit
Slanař, Václav: Technické kreslení 2: Pravidla pro kreslení strojních součástí podle mezinárodních norem Slanař Václav 1998 J & M Písek Učebnice a slovníky, Technická literatura 90 Kč Koupit
Šťastný, Jiří, Třeštík, Boleslav: Manuál technické dokumentace Šťastný Jiří, Třeštík Boleslav 2004 Česká matice technická Učebnice a slovníky, Technická literatura 150 Kč Koupit
Sobotíková, Martina, Doubravová, Ivana: Infoa English Grammar Analysis: Gramatické rozbory angličtiny (I.) - příloha Anglická gramatika Sobotíková Martina, Doubravová Ivana 1997 Infoa Učebnice a slovníky, Angličtina 150 Kč Koupit
Kříž, Rudolf: Stavba a provoz strojů I: Části strojů - pro 2. roč. SPŠ (část 1) Kříž Rudolf 1995 Scientia Učebnice a slovníky, Technická literatura 40 Kč Koupit
Šula, Oldřich: Základy automatizace pro SOU Šula Oldřich 1990 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Učebnice a slovníky, Technická literatura 190 Kč Koupit
Košťák, Jaromír: Mluvnice a pravopis 1. díl pro 5.-9. ročník základních škol Košťák Jaromír 1994 Fortuna Učebnice a slovníky 50 Kč Koupit
Košťák, Jaromír: Mluvnice a pravopis 2. díl pro 5.-9. ročník základních škol Košťák Jaromír 1995 Fortuna Učebnice a slovníky 60 Kč Koupit
Fialová, Helena, Ambrožová, Alena, Jandera, Jan, Vítek, Miroslav: Základy ekonomiky: Příklady a úlohy Fialová Helena, Ambrožová Alena, Jandera Jan, Vítek Miroslav 2007 Aleš Čeněk Učebnice a slovníky 100 Kč Koupit
Klínský, Petr, Münch, Otto: Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 3 Klínský Petr, Münch Otto 2010 Fortuna Učebnice a slovníky 70 Kč Koupit
Mičkal, Karel: Strojnictví + Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ Mičkal Karel 1995 Sobotáles Učebnice a slovníky 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Řešené testy nejlepších gymnázií ČR 2006 kolektiv autorů 2005 Pierot Učebnice a slovníky 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Řešené testy nejlepších gymnázií ČR 2005 kolektiv autorů 2004 Pierot Učebnice a slovníky 50 Kč Koupit
Martinková, Věra: Čítanka 2 s literárními výklady pro učební obory Martinková Věra 2005 Tripolia Učebnice a slovníky 50 Kč Koupit
Peňázová, Milada, Skříčilová, Jana: Nebojme se češtiny I (Cvičebnice pro žáky 5.-6. ročníku základní školy) Peňázová Milada, Skříčilová Jana 1993 Votobia Učebnice a slovníky 60 Kč Koupit