Fyzika

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Karpenko, Vladimír, Zýka, Jaroslav: Prvky očima minulosti Karpenko Vladimír, Zýka Jaroslav 1984 Práce Fyzika, Chemie 190 Kč Koupit
Rovelli, Carlo: Realita není, čím se zdá: Cesta ke kvantové gravitaci Rovelli Carlo 2018 Dokořán a Argo Aliter Fyzika 190 Kč Koupit
Hawking, Stephen: Stručná historie času: Od velkého třesku k černým dírám Hawking Stephen 2015 Argo Fyzika 190 Kč Koupit
Hawking, Stephen, Mlodinow, Leonard: The Grand Design Hawking Stephen, Mlodinow Leonard 2011 Bantam books Fyzika, Anglicky 290 Kč Koupit
Kessner, Pavel, Tůma, Zdeněk: Zajímavé otázky z fyziky 1: Mechanika, Molekulová fyzika a termodynamika Kessner Pavel, Tůma Zdeněk 1997 Rybníček Drahomír Fyzika 90 Kč Koupit
Einstein, Albert, Infeld, Leopold: Fyzika jako dobrodružství poznání Einstein Albert, Infeld Leopold 1962 Orbis Malá moderní encyklopedie Fyzika 120 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Pokroky dozimetrie ionizujícího záření kolektiv autorů 1984 Academia Fyzika 690 Kč Koupit
Friš, S. E., Timoreva, A. V.: Kurs fysiky I. Friš S. E., Timoreva A. V. 1953 NČAV - Nakladatelství Československé akademie věd Fyzika 90 Kč Koupit
Dědek, Miloň: Stavební mechanika Dědek Miloň 1989 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Knižnice mistra a stavbyvedoucího Fyzika 150 Kč Koupit
Smrž, Ladislav, Šindelář, Václav: SI - nová soustava jednotek Smrž Ladislav, Šindelář Václav 1981 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Fyzika, Matematika 90 Kč Koupit
Goertzel, Gerald, Tralli, Nunzio: Některé matematické metody fyziky Goertzel Gerald, Tralli Nunzio 1970 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Fyzika, Matematika 990 Kč Koupit
Danin, Daniil: Dramata z divného světa Danin Daniil 1963 MF - Mladá fronta Kolumbus Fyzika 70 Kč Koupit
Schulman, Eric: Stručnější historie času: od Big Bangu k Big Macu Schulman Eric 2018 Akropolis Fyzika 140 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Svět čísel, atomů a molekul kolektiv autorů 1986 Albatros Radost z vědění Fyzika, Dětská literatura 120 Kč Koupit
Ilkovič, Dionýz: Fyzika pre študujúcich na vysokých školách technických II Ilkovič Dionýz 1973 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Fyzika, Slovensky 690 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Základní kvalifikační učebnice: Přesná mechanika a optika kolektiv autorů 1974 Práce Fyzika, Technická literatura 1490 Kč Koupit
Horák, Zdeněk, Krupka, František, Šindelář, Václav: Technická fysika Horák Zdeněk, Krupka František, Šindelář Václav 1960 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Fyzika 290 Kč Koupit
Hajn, Miroslav: Přehled přesné mechaniky Hajn Miroslav 1969 SNTL – Nakladatelství technické literatury Fyzika, Technická literatura 990 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Za materialistické pojetí moderní fysiky - sborník článků kolektiv autorů 1952 Rovnost Fyzika, Propaganda 290 Kč Koupit
Maška, Otokar: Přehled fysiky Maška Otokar 1950 Práce Technická minima Fyzika 50 Kč Koupit
Košťál, Karel: Sbírka fysikálních vzorců a pouček I. Košťál Karel 1959 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Fyzika 50 Kč Koupit
Urgošík, Bohuš: Fyzika Urgošík Bohuš 1987 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Fyzika 190 Kč Koupit
Valenta, František, Pešina, Eugen, Reif, Pavel: Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti Valenta František, Pešina Eugen, Reif Pavel 1964 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Fyzika, Technická literatura 490 Kč Koupit
Kalous, Vítěz: Základy fyzikálně chemických metod Kalous Vítěz 1975 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Fyzika, Chemie 150 Kč Koupit
Slavíček, Emil, Wagner, Jiří: Fyzika pro chemiky Slavíček Emil, Wagner Jiří 1971 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Fyzika, Chemie 490 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Der schweizer Optiker / L'Opticien Suisse kolektiv autorů 1953 L'Association suisse des Maitres-opticiens Fyzika, Francouzsky, Německy 390 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Der schweizer Optiker / L'Opticien Suisse kolektiv autorů 1952 L'Association suisse des Maitres-opticiens Fyzika, Francouzsky, Německy 350 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Der schweizer Optiker / L'Opticien Suisse kolektiv autorů 1951 L'Association suisse des Maitres-opticiens Fyzika, Francouzsky, Německy 490 Kč Koupit
kolektiv, autorů: 30 let katedry elektroniky a vakuové fyziky MFF UK kolektiv autorů 1983 Jednota československých matematiků a fyziků Fyzika, Místopis 190 Kč Koupit
Hart-Davis, Adam: Kniha o čase: Vnímání a měření času v historii i současnosti Hart-Davis Adam 2013 Rebo productions Fyzika 200 Kč Koupit
Chalupský, Ladislav: Světlo a svítidla Chalupský Ladislav 1981 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Fyzika, Technická literatura 70 Kč Koupit
Karamanolis, Stratis: Záhada hmoty Karamanolis Stratis 1995 Sdružení MAC Fyzika 160 Kč Koupit
Bareš, Jiří, Černý, Čestmír, Fried, Vojtěch, Pick, Jiří: Příklady a úlohy z fyzikální chemie Bareš Jiří, Černý Čestmír, Fried Vojtěch, Pick Jiří 1971 SNTL - Nakladatelství technické literatury Fyzika, Chemie 100 Kč Koupit
Kobzová, Eva: Počasí Kobzová Eva 1998 Rubico Fyzika 120 Kč Koupit
Kocourek, Ferdinand: Meteorologické staniční přístroje Kocourek Ferdinand 1954 NV - Naše vojsko Velká vojenská knihovna Fyzika, Technická literatura 80 Kč Koupit
Váša, Jiří: Význam hydrologie pro rozvoj národního hospodářství Váša Jiří 1982 Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR Fyzika 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Letecká meteorologie kolektiv autorů 1931 Czech Air Publication, printed by the Czechoslovak translation & printing Centre Fyzika, Letecká 1490 Kč Koupit
Heřman, Jiří, Procházka, Miroslav: Intervalový odhad návrhových hydrologických veličin Heřman Jiří, Procházka Miroslav 1994 Výzkumný ústav vodohospodářský Fyzika 150 Kč Koupit
Novikovová, N. G.: Neobvyklé úkazy na obloze Novikovová N. G. 1952 NV - Naše vojsko Fyzika 50 Kč Koupit
Slepička, František, Sarga, Karel, Anton, Zdeněk: Moderní hydrologické metody pro hydrogeologické testování a bilancování Slepička František, Sarga Karel, Anton Zdeněk 1989 Mon Fyzika 590 Kč Koupit
Dobrovolný, Bohumil: Základy technické thermodynamiky: Úvod do technické nauky o teple se 77 příklady Dobrovolný Bohumil 1944 Josef Hokr Hokrovy technické a dílenské příručky Fyzika 190 Kč Koupit
Munzar, Jan, Pejml, Karel, Krška, Karel: Meteorologie skoro detektivní Munzar Jan, Pejml Karel, Krška Karel 1990 Horizont Slíva Jiří Fyzika 90 Kč Koupit
Čerkašin, A.: Hydrologická příručka Čerkašin A. 1964 Hydrometeorologický ústav Fyzika 690 Kč Koupit
Blažková, Šárka, Kolářová, Světlana: Vliv odlesnění na hydrologický režim v oblasti Jizerských hor Blažková Šárka, Kolářová Světlana 1994 Výzkumný ústav vodohospodářský Fyzika, Příroda 150 Kč Koupit
Polák, Martin: Porovnání hydrologické účinnosti povodí různého hospodářského využití pomocí modelu chronologické hydrologické bilance Polák Martin 1995 Výzkumný ústav vodohospodářský Fyzika, Příroda 150 Kč Koupit
Beneš, Václav: Hydrodynamika transportních a transformačních procesů polutantů v podzemních vodách Beneš Václav 1995 Academia Fyzika 250 Kč Koupit
Nosek, Dalibor: Jádra a částice - řešené příklady Nosek Dalibor 2005 Matfyzpress Fyzika, Matematika 350 Kč Koupit
Burša, Milan, Pěč, Karel: Tíhové pole a dynamika Země Burša Milan, Pěč Karel 1988 Academia Astronomie, Fyzika 490 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Věk kybernetiky kolektiv autorů 1966 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Fyzika 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Atomový věk kolektiv autorů 1966 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Fyzika 190 Kč Koupit