Literární věda

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Painter, G. D., Chrástek, D. B.: Knihtisk v Československu v 15. století Painter G. D., Chrástek D. B. 1969 The Association Typographique Internationale Literární věda, Anglicky 250 Kč Koupit
Poláček, Karel: Se žlutou hvězdou Poláček Karel 1961 Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod Východočeské medailónky Literární věda 190 Kč Koupit
Highfield, Roger: Kouzelná věda a Harry Potter Highfield Roger 2003 Dokořán Literární věda 90 Kč Koupit
Hladký, Ladislav: Kulturní kalendář Dobruška 1972: František Vladislav Hek (F. L. Věk) a jeho literární přáté Hladký Ladislav 1972 Městský národní výbor v Dobrušce Literární věda 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Danny 1, březen 1990: Bulletin společnosti Josefa Škvoreckého kolektiv autorů 1990 Společnost Josefa Škvoreckého Literární věda, Časopisy 50 Kč Koupit
Housa, Jiří: O Janu Nerudovi protiklerikálním Housa Jiří 1914 Volná myšlenka Macharova knihovna Literární věda 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Seznam knih veřejné knihovny města Třeboně kolektiv autorů 1929 Veřejná knihovna města Třeboně Literární věda 490 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Bezručův hlas: Památník pěvce Slezských písní kolektiv autorů 1940 Čin Literární věda 90 Kč Koupit
Jelínek, Hanuš: Padesát let umělecké besedy 1863-1913 Jelínek Hanuš 1959 Grafia Literární věda 450 Kč Koupit
Grund, Antonín: Sto let matice české 1831-1931 Grund Antonín 1931 Matice Česká v Praze Literární věda 190 Kč Koupit
Pallas, Gustav, Zelinka, Vojtěch: Obrazové dějiny literatury české I.-II. Pallas Gustav, Zelinka Vojtěch 1926 ČGU - Česká grafická unie Literární věda 390 Kč Koupit
Převrátilová, Gabriela: Zahraniční tisk o Solženicynovi Převrátilová Gabriela 1972 Novinář Literární věda 70 Kč Koupit
Grégr, Julius: Na obranu rukopisů Královédvorského a Zelenohorského Grégr Julius 1886 J. Otto Literární věda 690 Kč Koupit
Ejzenštejn, Sergej: O stavbě uměleckého díla Ejzenštejn Sergej 1963 ČS - Československý spisovatel Otázky a názory Literární věda 190 Kč Koupit
Fischer, Ernst: Odcizení, dekadence, realismus Fischer Ernst 1964 ČS - Československý spisovatel Otázky a názory Literární věda 40 Kč Koupit
Richmond, Steve: Vzpomínky na Bukowského Richmond Steve 1998 Pragma Literární věda 70 Kč Koupit
Weigel, Pavel: Stanislaw Lem: životopis Weigel Pavel 1995 Magnet-press Sci-fi a fantasy, Literární věda 60 Kč Koupit
Zábrana, Jan: Celý život: Výbor z deníků 1948/1984 Zábrana Jan 2001 Torst Literární věda 1190 Kč Koupit
Fischer, Jan O.: Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 1, 2, 3 Fischer Jan O. 1966 Academia Literární věda 290 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Host do domu: kritika, literatura, umění 3 kolektiv autorů 1964 ČS - Československý spisovatel Literární věda, Časopisy 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Host do domu: kritika, literatura, umění 4 kolektiv autorů 1964 ČS - Československý spisovatel Literární věda, Časopisy 40 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Host do domu: kritika, literatura, umění 5 kolektiv autorů 1964 ČS - Československý spisovatel Literární věda, Časopisy 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Host do domu: kritika, literatura, umění 9 kolektiv autorů 1964 ČS - Československý spisovatel Literární věda, Časopisy 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Host do domu: kritika, literatura, umění 2 kolektiv autorů 1964 ČS - Československý spisovatel Literární věda, Časopisy 40 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Rukopisové Zelenohorský a Kralodvorský: Památka z XIX. Věku kolektiv autorů 1911 J. Otto Ottova světová knihovna Literární věda 150 Kč Koupit
Vaculík, Ludvík: Nepaměti 1969-1972 Vaculík Ludvík 1998 MF - Mladá fronta Podpisy a dedikace, Literární věda 330 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Světová literatura 14. ročník kolektiv autorů 1969 Odeon Literární věda, Světová próza 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Zlatý věk bulharského písemnictví kolektiv autorů 1982 Vyšehrad Literární věda 90 Kč Koupit
Škvorecký, Josef, Kocourek, Vítězslav: Karel Poláček (Relativnost světovosti, Poláček včerejší a dnešní) Škvorecký Josef, Kocourek Vítězslav 1967 Okresní knihovna v Rychnově nad Kněžnou Štěpán Bohumil Bibliofilie a krásné vazby, Podpisy a dedikace, Literární věda 1990 Kč Koupit
Kožmín, Zdeněk: Umění stylu Kožmín Zdeněk 1967 ČS - Československý spisovatel Dílna Literární věda 90 Kč Koupit
Staiger, Emil: Základní pojmy poetiky Staiger Emil 1969 ČS - Československý spisovatel Dílna Literární věda 150 Kč Koupit
Fischer, Jan O.: Přehled francouzské literatury s ukázkami v originále Fischer Jan O. 1952 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Literární věda 90 Kč Koupit
Vančura, Zdeněk: Pohledy na anglickou a americkou literaturu Vančura Zdeněk 1983 Odeon Literární věda 50 Kč Koupit
Šrámek, Fráňa, Čapek, Karel: Cesty k přátelství Šrámek Fráňa, Čapek Karel 1987 ČS - Československý spisovatel Literární věda 40 Kč Koupit
Průšek, Jaroslav: O čínském písemnictví a vzdělanosti Průšek Jaroslav 1947 DP - Družstevní práce Literární věda 70 Kč Koupit
Lifka, Bohumír: Šaldovy ztracené děti: Plán dramatu z let 1897-1903 Lifka Bohumír 1983 Česká beseda v Liberci Archiv k životu a dílu F. X. Šaldy Literární věda 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Pocta dělníku knihy kolektiv autorů 1985 SČB - Spolek českých bibliofilů Literární věda 50 Kč Koupit
Dyrynk, Karel: Typograf o knihách Dyrynk Karel 1993 Kentaur Polygrafia Literární věda 290 Kč Koupit
Dvořák, Jan: Rozhovory, próza, poezie Dvořák Jan 1977 Kruh Literární věda 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Malá knížka o obrazech z dějin národa českého kolektiv autorů 1982 Albatros Literární věda 70 Kč Koupit
Novotný, Miloslav: Božena Němcová a světská krása Novotný Miloslav 1948 Josef R. Vilímek Knížky o umění Literární věda 150 Kč Koupit
Pater, Walter: Renaissanční duchové: Studie o umění a poesii Pater Walter 1911 Kamilla Neumannová Knihy dobrých autorů Bibliofilie a krásné vazby, Literární věda 190 Kč Koupit
Jirát, Vojtěch: Karel Hynek Mácha Jirát Vojtěch 1943 Jaroslav Podroužek Neumann Arno Literární věda 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Pět let Družstevní práce kolektiv autorů 1927 Vydavatelstvo Družstevní práce Kmen, Slavíček Antonín Literární věda 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Marginálie 1985-1988 kolektiv autorů 1988 Památník národního písemnictví Tesař Vladimír Literární věda 150 Kč Koupit
Krištof, Václav, Krištofová, Zdena: Knížka o Josefu Škvoreckém Krištof Václav, Krištofová Zdena 1990 Společnost Josefa Škvoreckého Literární věda 50 Kč Koupit
Effenberger, Vratislav: Realita a poesie: K vývojové dialektice moderního umění Effenberger Vratislav 1969 MF - Mladá fronta Ypsilon Literární věda 290 Kč Koupit
Cílek, Václav: Borgesův svět Cílek Václav 2007 Dokořán Literární věda 290 Kč Koupit
Čapek, Karel: Poznámky o tvorbě Čapek Karel 1960 ČS - Československý spisovatel Otázky a názory Literární věda 60 Kč Koupit
Mikš, František: Básníci čtou básníky Mikš František 2018 CDK Literární věda 190 Kč Koupit