Matematika

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Režie Kategorie Cena  
"Tata 3" Tachymetrické tabulky pro výpočet tachymetrických údajů v šedesátinném dělení kvadrantu Prokeš Antonín 1944 Národní knihtiskárna v Dol. Kounicích Matematika 90 Kč Koupit
500 riešených slovných úloh z matematiky Šedivý Ondrej, Križalkovič Karol, Cuninka Anton 1968 Alfa Matematika, Slovensky 190 Kč Koupit
Abeceda tipování - Systémy sázení Omasta Vojtěch 1989 TJ Rakovník Matematika 150 Kč Koupit
Adaptivní a učící se systémy Jelínek Jan, Kotek Zdeněk, Chalupa Václav, Brůha Ivan 1980 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Teoretická knižnice inženýra Matematika 350 Kč Koupit
Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii Cipra Tomáš 1986 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Ekonomie, Matematika 490 Kč Koupit
Aplikovaná matematika 1-2 Nečas Jiří 1977 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Oborové encyklopedie Matematika 990 Kč Koupit
Aplikovaná matematika 1-2 Nečas Jiří 1977 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Oborové encyklopedie Matematika 790 Kč Koupit
Bernard Bolzano Berka Karel 1981 Horizont Filosofie, Matematika, Osobnosti 70 Kč Koupit
Bibliothek des allgemeinen und praktischen Wissens Zum Studium und Selbstunterricht III Müller-Baden Emanuel 1912 Deutsches Verlaghaus Bong & Co. Chemie, Matematika, Německy 590 Kč Koupit
Co umí kapesní kalkulátor Csákány Antal 1982 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 50 Kč Koupit
Co víte o moderní logice Čechák V., Berka K., Zapletal I. 1981 Horizont Malá moderní encyklopedie Matematika 150 Kč Koupit
České hlavolamy Vejmola Stanislav 2006 Olympia Matematika 150 Kč Koupit
Čísla pro každého 1987 kolektiv autorů 1987 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 190 Kč Koupit
Číslo a myšlení kolektiv autorů 1983 MF - Mladá fronta Kolumbus Matematika 90 Kč Koupit
Deskriptívna geometria videná priestorove Pál Imre 1960 SVTL - Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry Matematika, Slovensky 990 Kč Koupit
Deskriptivní geometrie I Drábek Karel, Harant František, Setzer Ota 1978 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 190 Kč Koupit
Deskriptivní geometrie I Setzer Ota, Menšík Miroslav 1981 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 90 Kč Koupit
Diferenciální počet pro začátečníky Havlíček Karel 1965 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 120 Kč Koupit
Diferenciální počet pro začátečníky Havlíček Karel 1965 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 150 Kč Koupit
Differential and Integral Calculus Bugrov Ya. S., Nikolsky S. M. 1982 MIR Publishers Matematika, Anglicky 290 Kč Koupit
Dílenská matematika Vacek Adolf 1963 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Kurs technických znalostí Matematika 70 Kč Koupit
Druhé rozpravy s geometrií Vopěnka Petr 1991 Fokus, Práh Filosofie, Matematika 150 Kč Koupit
Dyskalkulie: Jak pomáhat dětem, které mají potíže s početními úlohami Simon Hendrik 2006 Portál Matematika, Pedagogika, Psychologie 150 Kč Koupit
Ekonometrie Hušek Roman, Walter Jaromír 1976 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Ekonomie, Matematika 390 Kč Koupit
Ekonomická statistika Jílek Jaroslav, Matějka Milan 1980 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Ekonomie, Matematika 390 Kč Koupit
Encyklopedie matematiky Dell'Acqua Alba Rossiová 1988 MF - Mladá fronta Matematika 100 Kč Koupit
Faktorová analýza Überla Karl 1976 Alfa Matematika, Slovensky 290 Kč Koupit
Fourierovy řady Hardy G. H., Rogosinski W. W. 1971 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 250 Kč Koupit
Fuzzy množiny a jejich aplikace Novák Vilém 1990 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematický seminář Matematika 170 Kč Koupit
Geoma: Pětimístné tabulky hodnot a logaritmů goniometrických funkcí v setinném dělení, tabulky geodetické a katastrální Valouch Miloslav, Elznic Václav 1944 Jednota československých matematiků a fysiků Matematika 800 Kč Koupit
Geometrie živého kolektiv autorů 1991 Doporučená četba Matematika, Příroda 550 Kč Koupit
Grafická korelační analýza Egermayer František, Janeček Zdeněk 1968 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 190 Kč Koupit
Grafická řešení ve vodním hospodářství a stavitelství s příklady Ježdík Theodor 1948 ČVUT - České vysoké učení technické v Praze Matematika 90 Kč Koupit
Hrajeme Sportku a Matesa rozpisem Hubka Pavel 1974 Sběrna sportovních sázek 06/08 TJ KPS Brno Matematika 70 Kč Koupit
Chvála bludišť Vejmola Stanislav 1991 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Matematika 120 Kč Koupit
Integrální počet pro začátečníky Havlíček Karel 1963 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Matematika 80 Kč Koupit
Jádra a částice - řešené příklady Nosek Dalibor 2005 Matfyzpress Fyzika, Matematika 350 Kč Koupit
Jádra a částice - řešené příklady Nosek Dalibor 2005 Matfyzpress Fyzika, Matematika 290 Kč Koupit
Jak porozumím počtu integrálnímu, příručka pro studující a samouky Durand G. 0 Vladimír Orel Matematika 190 Kč Koupit
Jak porozumím rovinné geometrii - příručka pro studující a samouky Moreux Th. 0 Vl. Orel Orlovy příručky pro studující a samouky Matematika 190 Kč Koupit
Jednoduché statistické metody v prognostice Kozák Josef, Seger Jan 1975 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 190 Kč Koupit
Jubilejní almanach, jednota Čs. Matematiků a fyziků 1862-1987 Pátý Libor 1987 Jednota Čs. Matematiků a fyziků Podpisy a dedikace, Fyzika, Matematika 1200 Kč Koupit
Kniha o číslech: Tajemství čísel a jejich vliv na náš svět Bentley Peter J. 2013 Rebo productions Matematika 250 Kč Koupit
Lineárne programovanie: metódy a aplikácie Gass Saul I. 1972 Alfa Matematika, Slovensky 290 Kč Koupit
Lineární programování při řízení hospodářství Zahradník Josef 1969 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Polytechnická knižnice Ekonomie, Matematika 200 Kč Koupit
Logika Kolman Arnošt 1947 Svoboda Filosofie, Matematika 90 Kč Koupit
Matematická analýza Gillman Leonard, McDowell Robert H. 1980 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Technická knižnice inženýra Matematika 390 Kč Koupit
Matematická statistika Likeš Jiří, Machek Josef 1983 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Matematika 190 Kč Koupit
Matematická štatistika Sadowski Wieslaw 1975 Alfa Matematika, Slovensky 350 Kč Koupit
Matematická teorie programů Manna Zohar 1981 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Knižnice výpočetní techniky Matematika, Počítačová literatura 990 Kč Koupit
<1234