Český jazyk

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Linhart, Jiří: Správně česky: Jazykové pojmy, nejčastější chyby, pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny Linhart Jiří 2005 Dialog Český jazyk 70 Kč Koupit
Pravdová, Markéta: Čeština nově od A do Ž Pravdová Markéta 2016 Academia, LN - Lidové noviny Český jazyk 150 Kč Koupit
Kavka, Martin, Škrabal, Michal: Hacknutá čeština 2.0 Kavka Martin, Škrabal Michal 2018 Jan Melvil Publishing Humor, Český jazyk 290 Kč Koupit
Kvapilová, Brabcová Radoslava: Z historie a současnosti českého jazyka Kvapilová Brabcová Radoslava 2013 Literární akademie Český jazyk 150 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Pravidla českého pravopisu kolektiv autorů 2014 KK - Knižní klub Universum Český jazyk 150 Kč Koupit
Červenka, Matěj, Blahoslav, Jan: Česká přísloví Červenka Matěj, Blahoslav Jan 1970 Odeon Rocman Vladimír Český jazyk 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Čeština všední i nevšední kolektiv autorů 1972 Academia Český jazyk 90 Kč Koupit
Lenz, F.: Slovníček samoznaků, zkrácenin a značek užívaných v českém těsnopise; díl II.: Na prvém místě písmo těsnopisné Lenz F. 1902 A. Storch syn Český jazyk 290 Kč Koupit
Kopečný, František: Průvodce našimi jmény Kopečný František 1974 Academia Český jazyk 90 Kč Koupit
Moldanová, Dobrava: Naše příjmení Moldanová Dobrava 1983 MF - Mladá fronta Malé encyklopedie Český jazyk 90 Kč Koupit
Jungmann, Josef: Slowesnost aneb Náuka o wýmluwnosti básnické i řečnické se sbírkau příkladů newázané i wázané řeči Jungmann Josef 1846 Kronberg a Řiwnáč Podpisy a dedikace, Český jazyk, Staré učebnice 1990 Kč Koupit
Linhart, Jiří: Slovník cizích slov pro nové století Linhart Jiří 2010 Dialog Český jazyk 90 Kč Koupit
Trávníček, František: Mluvnice spisovné češtiny II Trávníček František 1951 Slovanské nakladatelství Český jazyk 70 Kč Koupit
Trávníček, František: Mluvnice spisovné češtiny I Trávníček František 1951 Slovanské nakladatelství Český jazyk 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Český slovník věcný a synonymický, 3 svazky + Rejstřík k svazkům I-III kolektiv autorů 1969 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Český jazyk 990 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Mluvnice češtiny 1 - Fonetika, fonologie, morfonologie a morfemika, tvoření slov; 2 - Tvarosloví; 3 - Skladba kolektiv autorů 1986 Academia Český jazyk 1190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Česká lidová slovesnost kolektiv autorů 1990 Odeon Český jazyk 250 Kč Koupit
Jelínek, Jaroslav, Styblík, Vlastimil, Staněk, Vladimír, Sedláček, Bohumír: Jazykové rozbory Jelínek Jaroslav, Styblík Vlastimil, Staněk Vladimír, Sedláček Bohumír 1972 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Český jazyk 150 Kč Koupit
Tauš, Karel: Slovník cizích slov, zkratek, novinářských šifer, pseudonymů a časopisů pro čtenáře novin Tauš Karel 1947 Karel Jelínek Český jazyk 90 Kč Koupit
Slabý, František: Učebnice českého těsnopisu podle soustavy Heroutovy - Mikulíkovy : I. díl Písmo korespondenční Slabý František 1932 Knihovna ČS. těsnopisu v Karlíně Český jazyk 250 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Naše příjmení kolektiv autorů 1983 MF - Mladá fronta Malé encyklopedie Český jazyk 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Pravidla českého pravopisu kolektiv autorů 1993 Pansofia Český jazyk 90 Kč Koupit
Linhart, Jiří: Slovník cizích slov pro nové století Linhart Jiří 2003 Dialog Český jazyk 90 Kč Koupit
Havránek, Bohuslav, Jedlička, Alois: Stručná mluvnice česká Havránek Bohuslav, Jedlička Alois 1996 Fortuna Český jazyk 90 Kč Koupit
Polívková, Alena: Naše místní jména a jak jich užívat Polívková Alena 1985 Academia Malá jazyková knižnice Český jazyk 70 Kč Koupit
Těšitelová, Marie: O češtině v číslech Těšitelová Marie 1987 Academia Malá jazyková knižnice Český jazyk 150 Kč Koupit
Grepl, Miroslav, Karlík, Petr, Šlosar, Dušan, Hladká, Zdeňka, Jelínek, Milan, Krčmová, Marie, Nekula, Marek, Rusínová, Zdenka: Příruční mluvnice češtiny Grepl Miroslav, Karlík Petr, Šlosar Dušan, Hladká Zdeňka, Jelínek Milan, Krčmová Marie, Nekula Marek, Rusínová Zdenka 1995 NLN - Nakladatelství Lidové noviny Český jazyk 590 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Akademická pravidla českého pravopisu kolektiv autorů 1993 Academia Český jazyk 100 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Pravidla českého pravopisu kolektiv autorů 1983 Academia Český jazyk 60 Kč Koupit
Linhart, Jiří: Slovník cizích slov pro nové století Linhart Jiří 2003 Dialog Český jazyk 90 Kč Koupit
Petr, Jan, Králík, Jan, Těšitelová, Marie: Retrográdní slovník současné češtiny Petr Jan, Králík Jan, Těšitelová Marie 1986 Academia Česká poezie, Český jazyk 890 Kč Koupit
Freml, Václav: Normalizovaná úprava písemností Freml Václav 1987 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Český jazyk 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Pravidla českého pravopisu kolektiv autorů 1994 Pansofia Učebnice a slovníky, Český jazyk 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Cizí slova v češtine: význam nejběžněji užívaných cizích slov kolektiv autorů 2000 BMSS-Start Český jazyk 120 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Komplexní jazykové rozbory kolektiv autorů 1996 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Český jazyk 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Pravidla českého pravopisu kolektiv autorů 2001 Fin publishing Český jazyk 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Pravidla českého pravopisu kolektiv autorů 1998 Academia Český jazyk 60 Kč Koupit
Eisner, Pavel: Čeština poklepem a poslechem Eisner Pavel 1997 Pražské nakladatelství Jiřího Poláčka Český jazyk 150 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Pravidla českého pravopisu kolektiv autorů 1993 Pansofia Učebnice a slovníky, Český jazyk 50 Kč Koupit
Styblík, Vlastimil, Melichar, Jiří: Český jazyk - přehled učiva základní školy Styblík Vlastimil, Melichar Jiří 1991 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice a slovníky, Český jazyk 70 Kč Koupit
Čáp, Jindřich, Freml, Václav, Gafron, Emanuel, Petrásek, Jan, Vlček, Čeněk: Učebnice těsnopisu II pro EŠ, SEŠ a těsnopisné kursy Čáp Jindřich, Freml Václav, Gafron Emanuel, Petrásek Jan, Vlček Čeněk 1977 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice a slovníky, Český jazyk 150 Kč Koupit
Hontáková, Marie, Romportl, Milan: Čteme je správně? Slovníček výslovnosti cizích jmen Hontáková Marie, Romportl Milan 1981 Albatros Kabát Václav Český jazyk 40 Kč Koupit
Styblík, Vlastimil, Melichar, Jiří: Český jazyk - přehled učiva základní školy Styblík Vlastimil, Melichar Jiří 1970 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice a slovníky, Český jazyk 90 Kč Koupit
Klimeš, Lumír: Slovník cizích slov Klimeš Lumír 2002 SPN - pedagogické nakladatelství Český jazyk 100 Kč Koupit
Just, Vladimír: Slovník floskulí Just Vladimír 2004 Academia Humor, Český jazyk 150 Kč Koupit
Trávníček, František: Historická mluvnice česká 3: Skladba Trávníček František 1956 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice vysokých škol Český jazyk 150 Kč Koupit
Šaur, Vladimír: Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice Šaur Vladimír 2005 Ottovo nakladatelství Český jazyk 100 Kč Koupit
Šprunk, Karel: Základní pojmy nauky o českém jazyce Šprunk Karel 1972 Institut průmyslové výchovy Český jazyk 90 Kč Koupit
Galler, J., Mrázek, J.: Slovník slangů: A Slang Dictionary of the English-speaking World Galler J., Mrázek J. 1946 A. Neubert Neubertovy nové slovníky "Unikum" Český jazyk 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Slovo a slovesnost: Jazykový management - Ročník 75, číslo 4 kolektiv autorů 2014 Ústav pro jazyk český AV ČR Český jazyk 40 Kč Koupit