Český jazyk

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Svoboda, Karel: Stylizační výcvik ve spisovné češtině a rozvoj myšlení II. Svoboda Karel 1976 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Český jazyk 190 Kč Koupit
Šmilauer, Vladimír: Novočeská skladba Šmilauer Vladimír 1969 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Český jazyk 70 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Spisovný jazyk český a slovenský kolektiv autorů 1936 Sfinx, Bohumil Janda Československá vlastivěda Český jazyk 190 Kč Koupit
Ouředník, Patrik: Šmírbuch jazyka českého: slovník nekonvenční češtiny Ouředník Patrik 1992 IŽ - Ivo Železný Český jazyk 390 Kč Koupit
Knappová, Miloslava: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Knappová Miloslava 1999 Academia Český jazyk 90 Kč Koupit
Just, Vladimír: Slovník floskulí: Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy Just Vladimír 2003 Academia Český jazyk 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: S dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělevýchovy České republiky kolektiv autorů 2003 Academia Český jazyk 290 Kč Koupit
Dašková, Kveta: Slova odjinud Dašková Kveta 1986 Albatros Mézl Zdeněk Český jazyk 40 Kč Koupit
Bečka, Josef Václav: Slovník synonym a frazeologismů Bečka Josef Václav 1979 Novinář Knihovnička novináře Český jazyk 90 Kč Koupit
Lyer, Stanislav, Holub, Josef: Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím Lyer Stanislav, Holub Josef 1978 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Český jazyk 150 Kč Koupit
Černý, Jiří, Holeš, Jan: Sémiotika Černý Jiří, Holeš Jan 2004 Portál Filosofie, Český jazyk 450 Kč Koupit
Šmilauer, Vladimír: Novočeské tvoření slov Šmilauer Vladimír 1971 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice pro vysoké školy Český jazyk 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: O češtině každodenní kolektiv autorů 1984 Blok Jazykověda Český jazyk 70 Kč Koupit
Čechová, Marie, Oliva, Karel, Nejedlý, Petr: Hrátky s češtinou II. Čechová Marie, Oliva Karel, Nejedlý Petr 2001 ISV nakladatelství Český jazyk 190 Kč Koupit
Novotný, Michal: Zákulisí slov podruhé Novotný Michal 2004 Motto Rádce Český jazyk 190 Kč Koupit
Dvořák, Emil: Vývoj přechodníkových konstrukcí ve starší češtině Dvořák Emil 1970 UK - Univerzita Karlova v Praze Český jazyk 190 Kč Koupit
Štěpán, Josef: Složité souvětí s řetězcovou závislostí Štěpán Josef 1977 UK - Univerzita Karlova v Praze Český jazyk 130 Kč Koupit
Daneš, František: Český jazyk na přelomu tisíciletí Daneš František 1997 Academia Český jazyk 90 Kč Koupit
Romportl, Milan: Výslovnost spisovné češtiny: Výslovnost slov přejatých, Výslovnostní slovník Romportl Milan 1978 Academia Český jazyk 90 Kč Koupit
Blažek, Josef: Čeština v kostce Blažek Josef 1995 Vera Český jazyk 70 Kč Koupit
Petr, Jan: Mluvnice češtiny 1: Fonetika, fonologie, morfonologie a morfemika, tvoření slov Petr Jan 1986 Academia Český jazyk 390 Kč Koupit
Petr, Jan: Mluvnice češtiny 2: Tvarosloví Petr Jan 1986 Academia Český jazyk 390 Kč Koupit
Tupý, Karel: ABC začínajícího řečníka Tupý Karel 1973 Ústav pro kulturně výchovnou činnost Český jazyk 90 Kč Koupit
Kraus, Jiří, Daneš, František, Svobodová, Ivana, Čmejrková, Světla: Čeština, jak ji znáte i neznáte Kraus Jiří, Daneš František, Svobodová Ivana, Čmejrková Světla 1996 Academia Český jazyk 120 Kč Koupit
Linhart, Jiří: Správně česky: Jazykové pojmy, nejčastější chyby, pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny Linhart Jiří 2005 Dialog Český jazyk 70 Kč Koupit
Pravdová, Markéta: Čeština nově od A do Ž Pravdová Markéta 2016 Academia, LN - Lidové noviny Český jazyk 150 Kč Koupit
Kavka, Martin, Škrabal, Michal: Hacknutá čeština 2.0 Kavka Martin, Škrabal Michal 2018 Jan Melvil Publishing Humor, Český jazyk 290 Kč Koupit
Hubáček, Jaroslav: Malý slovník českých slangů Hubáček Jaroslav 1988 Profil Český jazyk 130 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Pravidla českého pravopisu kolektiv autorů 2014 KK - Knižní klub Universum Český jazyk 150 Kč Koupit
Červenka, Matěj, Blahoslav, Jan: Česká přísloví Červenka Matěj, Blahoslav Jan 1970 Odeon Rocman Vladimír Český jazyk 90 Kč Koupit
Lenz, F.: Slovníček samoznaků, zkrácenin a značek užívaných v českém těsnopise; díl II.: Na prvém místě písmo těsnopisné Lenz F. 1902 A. Storch syn Český jazyk 290 Kč Koupit
Kopečný, František: Průvodce našimi jmény Kopečný František 1974 Academia Český jazyk 90 Kč Koupit
Jungmann, Josef: Slowesnost aneb Náuka o wýmluwnosti básnické i řečnické se sbírkau příkladů newázané i wázané řeči Jungmann Josef 1846 Kronberg a Řiwnáč Podpisy a dedikace, Český jazyk, Staré učebnice 1990 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Český slovník věcný a synonymický, 3 svazky + Rejstřík k svazkům I-III kolektiv autorů 1969 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Český jazyk 990 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Mluvnice češtiny 1 - Fonetika, fonologie, morfonologie a morfemika, tvoření slov; 2 - Tvarosloví; 3 - Skladba kolektiv autorů 1986 Academia Český jazyk 1190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Česká lidová slovesnost kolektiv autorů 1990 Odeon Český jazyk 250 Kč Koupit
Slabý, František: Učebnice českého těsnopisu podle soustavy Heroutovy - Mikulíkovy : I. díl Písmo korespondenční Slabý František 1932 Knihovna ČS. těsnopisu v Karlíně Český jazyk 250 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Pravidla českého pravopisu kolektiv autorů 1993 Pansofia Český jazyk 90 Kč Koupit
Linhart, Jiří: Slovník cizích slov pro nové století Linhart Jiří 2003 Dialog Český jazyk 90 Kč Koupit
Havránek, Bohuslav, Jedlička, Alois: Stručná mluvnice česká Havránek Bohuslav, Jedlička Alois 1996 Fortuna Český jazyk 90 Kč Koupit
Polívková, Alena: Naše místní jména a jak jich užívat Polívková Alena 1985 Academia Malá jazyková knižnice Český jazyk 70 Kč Koupit
Těšitelová, Marie: O češtině v číslech Těšitelová Marie 1987 Academia Malá jazyková knižnice Český jazyk 150 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Akademická pravidla českého pravopisu kolektiv autorů 1993 Academia Český jazyk 100 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Pravidla českého pravopisu kolektiv autorů 1983 Academia Český jazyk 60 Kč Koupit
Linhart, Jiří: Slovník cizích slov pro nové století Linhart Jiří 2003 Dialog Český jazyk 90 Kč Koupit
Petr, Jan, Králík, Jan, Těšitelová, Marie: Retrográdní slovník současné češtiny Petr Jan, Králík Jan, Těšitelová Marie 1986 Academia Česká poezie, Český jazyk 890 Kč Koupit
Freml, Václav: Normalizovaná úprava písemností Freml Václav 1987 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Český jazyk 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Pravidla českého pravopisu kolektiv autorů 1994 Pansofia Učebnice a slovníky, Český jazyk 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Cizí slova v češtine: význam nejběžněji užívaných cizích slov kolektiv autorů 2000 BMSS-Start Český jazyk 120 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Komplexní jazykové rozbory kolektiv autorů 1996 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Český jazyk 90 Kč Koupit