Geologie

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Renz, Th.: Historická geologie Renz Th. 1923 František Svoboda Lidová osvětová knihovna Geologie 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Domica: Jaskyňa pračloveka vo fotografii Jaroslava Macáka kolektiv autorů 1950 Slovtour Archeologie, Geologie, Slovensky 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Kapesní atlas nerostů: 96 vyobrazení barvotiskem, s názvy kolektiv autorů 0 Emil Šolc Mückovy praktické příručky Geologie 290 Kč Koupit
Kouřimský, Jiří: Nerosty I., II. Kouřimský Jiří 1957 Orbis Geologie 350 Kč Koupit
Bauer, Jaroslav: Minerals, rocks and precious stones Bauer Jaroslav 1977 Artia A field Guide in Colour, Tvrz František Geologie, Anglicky 190 Kč Koupit
Kovanda, J.: Přehledná geologická mapa Prahy a okolí Kovanda J. 1995 Český geologický ústav Učebnice a slovníky, Geologie 230 Kč Koupit
Suslov, B. N.: Voda Suslov B. N. 1953 NV - Naše vojsko Universita vojáka Geologie 50 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Mineralogie, petrografie a geologie pro I. ročník gymnázií kolektiv autorů 1969 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Učebnice a slovníky, Geologie 90 Kč Koupit
Kettner, Radim: Všeobecná geologie: 3. část - Vnější síly geologické, povrch zemský Kettner Radim 1948 Melantrich Geologie 240 Kč Koupit
Fidler, Jiří, Antal, Jaroslav: Poľnohospodárske meliorácie Fidler Jiří, Antal Jaroslav 1989 Príroda Geologie, Slovensky 750 Kč Koupit
Kudrna, Karel: Využití melioračních soustav Kudrna Karel 1987 SZN - Státní zemědělské nakladatelství Geologie 890 Kč Koupit
Zachar, Dušan: Lesnícke Meliorácie Zachar Dušan 1984 Príroda Geologie, Slovensky 590 Kč Koupit
Bedrna, Zoltán: Pôdne režimy Bedrna Zoltán 1989 Veda Geologie, Slovensky 390 Kč Koupit
Pelíšek, Josef: Výšková půdní pásmitost Střední Evropy Pelíšek Josef 1966 Academia Geologie 690 Kč Koupit
Bouška, Vladimír, Sobolevskij, Vitalij J.: Klenoty přírody: Drahé kovy, kameny a šperky Bouška Vladimír, Sobolevskij Vitalij J. 1990 LN - Lidové nakladatelství v Praze Planeta, Absolon A. Geologie 150 Kč Koupit
Flammarion, Camille: Zemětřesení, Výbuch na ostrově Martiniku Flammarion Camille 0 Hejda & Tuček Geologie 190 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Cesta československé geologie kolektiv autorů 1985 Český geologický úřad Geologie 290 Kč Koupit
Bouček, Bedřich, Kodym, Odolen: Geologie II - Historická geologie; Geologie Československa Bouček Bedřich, Kodym Odolen 1963 Československá akademie věd Geologie 490 Kč Koupit
Rosický, František Vojtěch: Nerostopis pro nižší třídy středních škol Rosický František Vojtěch 1897 F. Tempský Geologie, Staré učebnice 300 Kč Koupit
Kastner, Jan, Rosický, Vojtěch: Chemie a mineralogie pro čtvrtou třídu gymnasií a reálných gymnasií Kastner Jan, Rosický Vojtěch 1913 Klub přírodovědecký v Praze Geologie, Chemie, Staré učebnice 250 Kč Koupit
Mrňa, František, Ďuriš, Miloslav, Ťapák, Milan, Žežulka, Jaroslav: Nerostné suroviny ČSSR ve fotografii Mrňa František, Ďuriš Miloslav, Ťapák Milan, Žežulka Jaroslav 1983 Český geologický úřad Geologie 350 Kč Koupit
Stejskal, Jan: Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší VII a VIII: Geologie 1 a 2 Stejskal Jan 1940 Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví Geologie 900 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Sborník vybraných zlepšovacích návrhů pro rubání kolektiv autorů 1958 Výrobně technická propagace VŽKG Geologie, Propaganda 220 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Hornické minimum kolektiv autorů 1961 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Geologie, Historie 190 Kč Koupit
Šebor, Gustav, Hofbauer, Ivo: Chemické způsoby předcházení a zdolávání důlních požárů Šebor Gustav, Hofbauer Ivo 1962 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Geologie, Chemie, Historie 300 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Sovětská věda: Hornictví kolektiv autorů 1955 NČAV - Nakladatelství Československé akademie věd Geologie, Historie, Časopisy 100 Kč Koupit
Smirnov, Vladimir Ivanovič: Geologie ložisek nerostných surovin Smirnov Vladimir Ivanovič 1983 SNTL - Státní nakladatelství technické literatury Geologie 900 Kč Koupit
Kukal, Zdeněk: Atlantis ve světle moderní vědy Kukal Zdeněk 1985 Academia Geologie, Historie 80 Kč Koupit
Kučera, Bohumil, Hromas, Jaroslav, Skřivánek, František: Jeskyně a propasti v Československu Kučera Bohumil, Hromas Jaroslav, Skřivánek František 1981 Academia Krob Miroslav Geologie 190 Kč Koupit
Gheyselinck, Roger: Nepokojná země Gheyselinck Roger 1945 ČGU - Česká grafická unie Geologie 150 Kč Koupit