Staré učebnice

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Jireček, Josef: Anthologie z literatury české za čítanku pro vyšší gymnázia, sv. I.: Doba stará Jireček Josef 1876 Friedrich Tempský Staré učebnice 250 Kč Koupit
Jireček, Josef: Anthologie z literatury české za čítanku pro vyšší gymnázia, sv. III.: Doba nová Jireček Josef 1876 Friedrich Tempský Staré učebnice 250 Kč Koupit
Kožíšek, Josef, Hlava, Karel: Poupata. Čítanka malých Kožíšek Josef, Hlava Karel 1942 Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu Fischerová-Kvěchová Marie Staré učebnice 990 Kč Koupit
Relich, František, Matoušek, Karel: Hospodářský zeměpis pro každého, díl první Relich František, Matoušek Karel 1938 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 330 Kč Koupit
Šmika, Rudolf: Přírodopisné praktikum II. Šmika Rudolf 1935 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 90 Kč Koupit
Gindely, Antonín, Jireček, Konstantín Josef: Dějepis všeobecný pro vyšší třídy škol středních, díl II: Středověk Gindely Antonín, Jireček Konstantín Josef 1878 F. Tempský Staré učebnice 290 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Učební texty pro dějepis, část I: Dějiny starého a středního věku kolektiv autorů 1950 SN - Státní nakladatelství Staré učebnice 150 Kč Koupit
Klenka, Josef: Tělocvičné hry pro školy národní I. - Hry během Klenka Josef 1923 Slovanské knihkupectví, nakladatelství a antikvariát Knížky rychlého učení Sport, Staré učebnice 190 Kč Koupit
Bek, Augustin: Můj rodinný zápisník Bek Augustin 1939 Augustin Bek Staré učebnice 990 Kč Koupit
Havránek, Edgar Th.: Škola řečnictví Havránek Edgar Th. 1924 Sfinx Psychologie, Staré učebnice 270 Kč Koupit
Jungmann, Josef: Slowesnost aneb Náuka o wýmluwnosti básnické i řečnické se sbírkau příkladů newázané i wázané řeči Jungmann Josef 1846 Kronberg a Řiwnáč Podpisy a dedikace, Český jazyk, Staré učebnice 1990 Kč Koupit
Swoboda, Jan: Školka čili Prvopočátečnj, praktické, názorné, wšestranné wyučowánj malých djtek k wěcnému wybraušenj rozumu a ušlechtěnj srdce s nawedenjm ke čtenj, počjtánj a reysowánj pro učitele, pěstauny a rodiče Swoboda Jan 1839 Wáclaw Špinka Staré učebnice 1790 Kč Koupit
Běhounek, František: Škola v kostce - Přehledy všech věd v jedné knize Běhounek František 1938 Toužimský & Moravec Staré učebnice 190 Kč Koupit
Farský, Karel: Biblická čítanka Starého zákona pro střední stupeň národních škol Farský Karel 1934 Tiskové a nakladatelské družstvo čsl. církve Čutta V. Náboženství, Staré učebnice 250 Kč Koupit
Stropnický, Jiří: Technologie pro II. ročník odborných učilišť a učňovských škol - kuchař Stropnický Jiří 1959 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Kuchařky, Staré učebnice 90 Kč Koupit
Čapek, Stanislav: Biblická dějeprava pro žáky obecných a občanských škol Čapek Stanislav 1925 Jaroš a Kalhaus v Žižkově Náboženství, Staré učebnice 190 Kč Koupit
Urban, Klement, Mašek, bohuslav, Turčin, Rudolf, Vitásek, František: Ilustrovaný zeměpisný slovníček: Díl první - část všeobecná Urban Klement, Mašek bohuslav, Turčin Rudolf, Vitásek František 1939 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 190 Kč Koupit
Kotalík, Josef, Kotrč, Josef: Stručné dějiny československé literatury pro vyšší třídy odborných škol Kotalík Josef, Kotrč Josef 1946 Česká grafická Unie Staré učebnice 90 Kč Koupit
Pithardt, Josef, Seifer, Ladislav: Základy deskriptivní geometrie díl III. a IV. pro VI. a VII. třídu reálek a pro VI. třídu reformních reálných gymnásií Pithardt Josef, Seifer Ladislav 1933 Českoslovenští matematici a fysikové Staré učebnice 150 Kč Koupit
Ecker, Jakob: Katholische Schulbibel Ecker Jakob 1927 Egerland Náboženství, Německy, Staré učebnice 290 Kč Koupit
Kníže, Gustav, Pecánková, Vlasta, Reitmayerová, Miroslava: Početnice pro první postupný ročník Kníže Gustav, Pecánková Vlasta, Reitmayerová Miroslava 1954 SPN - Státní pedagogické nakladatelství Staré učebnice 290 Kč Koupit
Vosyka, V.: Smetanův odkaz: Učebnice zpěvu pro střední školy II. Vosyka V. 1935 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 90 Kč Koupit
Mišulin, A. V.: Dějiny starověku Mišulin A. V. 1949 Státní nakladatelství v Praze Staré učebnice 90 Kč Koupit
Kende, Oskar, Hinner, Alois, Jokl, Hugo: Učebnice dějepisu 1. díl pro první třídu Kende Oskar, Hinner Alois, Jokl Hugo 1938 Hölder, Pichler, Tempsky Staré učebnice 290 Kč Koupit
Menšík, Jan: Literární rukověť: K čítance pro sedmou třídu českých středních škol Menšík Jan 1929 Bursík & Kohout Staré učebnice 50 Kč Koupit
Schönweitz, Hugo: Česko-německý příruční slovník pro školní službu Schönweitz Hugo 1942 J. Gusek Staré učebnice 90 Kč Koupit
Ertl, Václav: Gebauerova mluvnice česká I.: Pro školy střední a ústavy učitelské Ertl Václav 1926 Česká grafická Unie Staré učebnice 250 Kč Koupit
Oliva, Karel: Theorie literatury Oliva Karel 1948 ČGU - Česká grafická unie Literární věda, Staré učebnice 90 Kč Koupit
Nikolau, Stanislav: Učebnice zeměpisu pro 1. třídu středních škol Nikolau Stanislav 1911 Ústřední spolek českých professorů Staré učebnice 200 Kč Koupit
Rosický, František Vojtěch: Nerostopis pro nižší třídy středních škol Rosický František Vojtěch 1897 F. Tempský Geologie, Staré učebnice 300 Kč Koupit
Kastner, Jan, Rosický, Vojtěch: Chemie a mineralogie pro čtvrtou třídu gymnasií a reálných gymnasií Kastner Jan, Rosický Vojtěch 1913 Klub přírodovědecký v Praze Geologie, Chemie, Staré učebnice 250 Kč Koupit
Horčička, Josef: Osvobozené mládeži! Rodinná čítanka vlastenecká pro československé domácnosti Horčička Josef 1920 ČGU - Česká grafická unie Historie, Staré učebnice 90 Kč Koupit
Horčička, Josef: Vlast - dějeposná čítanka pro československé školy a rodiny I. (po bitvu na Bílé hoře) Horčička Josef 1925 J. Otto Historie, Staré učebnice 250 Kč Koupit
Skála, Jan: Protiklerikální čítanka Skála Jan 0 Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství Staré učebnice 300 Kč Koupit
Dlouhý, František: Tělověda a zdravověda pro ústavy ku vzdělání učitelův a učitelek Dlouhý František 1905 ČGU - Česká grafická unie Zdraví, Staré učebnice 200 Kč Koupit
Spisar, Alois: Výbor ze Starého zákona Spisar Alois 1951 Blahoslav Náboženství, Staré učebnice 100 Kč Koupit
Spisar, Alois: Výbor z Nového zákona Spisar Alois 1951 Blahoslav Náboženství, Staré učebnice 100 Kč Koupit
Mikulík, Svojmír: Těsnopis pro školy obchodní podle soustavy Mikulíkovy-Heroutovy Mikulík Svojmír 1931 Melantrich Český jazyk, Staré učebnice 300 Kč Koupit
Kotalík, Josef, Kotrč, Josef: Stručné dějiny československé literatury pro vyšší třídy škol středních Kotalík Josef, Kotrč Josef 1945 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 150 Kč Koupit
Trmal, , Menec, Josef, Uhl, Karel: Obchodní nauka pro veřejné obchodní školy Trmal , Menec Josef, Uhl Karel 1937 Československá grafická unie Staré učebnice 140 Kč Koupit
Kaňka, Jan: Česká mluvnice s připojenou cvičebnicí a slovníčkem pro obchodní školy Kaňka Jan 1929 ČGU - Česká grafická unie Staré učebnice 100 Kč Koupit
Neumann, Hanuš: Česko-německý slovník, Tschechisch-deutsches Wörterbuch Neumann Hanuš 0 Paul Sollors Nachfg Staré učebnice, Němčina 280 Kč Koupit