Nakladatelství Jan Laichter

Název Autor Rok Nakladatel Ed. Ilus. Kategorie Cena
Platón, : Hippias Větší a Menší; Ion; Menexenos Platón 1941 Jan Laichter LFK Filosofie 150 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Ovidius: Žalozpěvy 1943 Jan Laichter Procházka, Antonín Antika 70 Kč Koupit
Descartes, René: Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách Descartes René 1947 Jan Laichter Filosofie 90 Kč Koupit
Bergson, Henry: Vývoj tvořivý Bergson Henry 1919 Jan Laichter Otázky a názory Filosofie 790 Kč Koupit
Aristotelés, : Poetika Aristotelés 1948 Jan Laichter Laichterova filosofická knihovna Filosofie 350 Kč Koupit
Aristotelés, : Metafysika Aristotelés 1946 Jan Laichter Laichterova filosofická knihovna Filosofie 190 Kč Koupit
Platón, : Gorgias: O síle slova a mravnosti Platón 1944 Jan Laichter Laichterova filosofická knihovna Filosofie 190 Kč Koupit
Platón, : Filebos: O šťastném životu Platón 1943 Jan Laichter Laichterova filosofická knihovna Filosofie 150 Kč Koupit
Krofta, Milan: Dějiny selského stavu Krofta Milan 1949 Jan Laichter Historie 290 Kč Koupit
Muther, Richard: Dějiny malířství Muther Richard 1904 Jan Laichter Výtvarné umění 490 Kč Koupit
Platón, : Gorgias Platón 1944 Jan Laichter Filosofie 150 Kč Koupit
Campanella, Tomáš: Sluneční stát Campanella Tomáš 1934 Jan Laichter Laichterova filosofická knihovna Filosofie 190 Kč Koupit
Erskine, John, Trent, William Peterfield: Slavní spisovatelé američtí Erskine John, Trent William Peterfield 1925 Jan Laichter Literární věda 90 Kč Koupit
Woolf, Virginia: Flush: Životopis pejska Alžběty Barrettové-Browningové Woolf Virginia 1938 Jan Laichter Laichterova sbírka krásného písemnictví Světová próza 490 Kč Koupit
Karel, IV.: Karel IV - vlastní životopis Karel IV. 1911 Jan Laichter Žeň z literatur Historie 90 Kč Koupit
Spitteler, Carl: Poručík Konrád Spitteler Carl 1921 Jan Laichter Laichterova sbírka krásného písemnictví Světová próza 190 Kč Koupit
Braeker, Uli: Chudý člověk z Tockenburska Braeker Uli 1914 Jan Laichter Laichterova sbíka krásného písemnictví Světová próza 290 Kč Koupit
Brontëová, Karolina: Eyrová Hana, díl II Brontëová Karolina 1930 Jan Laichter Světová próza 90 Kč Koupit
Hroch, Karel: Dvacet balónků Hroch Karel 1947 Jan Laichter Laichter Prokop Pohádky 50 Kč Koupit
Matějček, Antonín: Umění starého Řecka Matějček Antonín 1914 Jan Laichter Žeň z literatur Antika, Výtvarné umění 90 Kč Koupit
Muther, Richard: Dějiny malířství Muther Richard 1904 Jan Laichter Výtvarné umění 390 Kč Koupit
Hálek, Vítězslav: Sebrané spisy Vítězslava Hálka: svazek IV: Povídky Hálek Vítězslav 1906 Jan Laichter Čeští spisovatelé XIX. Století Česká próza 40 Kč Koupit
Kellner, Leon: Anglická literatura doby nejnovější od Dickense až k Shawovi Kellner Leon 1928 Jan Laichter Literární věda 90 Kč Koupit
Filon, Augustin: Dějiny anglické literatury od počátku až na naši dobu Filon Augustin 1903 Jan Laichter Bibliofilie a krásné vazby, Literární věda 990 Kč Koupit
Drtina, František: Ideály výchovy: Soubor programových a historických statí z pedagogoky Drtina František 1930 Jan Laichter Spisy Františka Drtiny Filosofie 290 Kč Koupit
Nejedlý, Zdeněk, Hostinský, Otakar: Otakara Hostinského Esthetika I.: Všeobecná esthetika Nejedlý Zdeněk, Hostinský Otakar 1921 Jan Laichter Filosofie 350 Kč Koupit
Croce, Benedetto: Evropa v XIX. století Croce Benedetto 1938 Jan Laichter Laichterova filosofická knihovna Historie 120 Kč Koupit
Sabatier, August: Nástin filosofie náboženství na základě psychologickém a historickém Sabatier August 1904 Jan Laichter Filosofie 290 Kč Koupit
Jakubec, Jan: Dějiny literatury české od nejstarších dob do probuzení politického Jakubec Jan 1911 Jan Laichter Literární věda 190 Kč Koupit
Muther, Richard: Dějiny malířství Muther Richard 1904 Jan Laichter Výtvarné umění 990 Kč Koupit
Čelakovský, František L.: Sepsané spisy Fr. Lad. Čelakovského I: Smíšené básně, Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých Čelakovský František L. 1913 Jan Laichter Česká poezie 250 Kč Koupit
Rádl, Emanuel: Dějiny vývojových theorií v biologii XIX. Století Rádl Emanuel 1909 Jan Laichter Bibliofilie a krásné vazby 490 Kč Koupit
Neubauer, Zdeněk: Státověda a theorie politiky Neubauer Zdeněk 1948 Jan Laichter Filosofie 290 Kč Koupit
Brontëová, Charlotte: Shirley I., II. Brontëová Charlotte 1929 Jan Laichter Světová próza 490 Kč Koupit
Brontëová, Charlotte: Villette 1, 2 Brontëová Charlotte 1948 Jan Laichter Laichterova sbírka krásného písemnictví Světová próza 190 Kč Koupit
Tylor, Eduard B.: Úvod do studia člověka a civilisace (anthropologie) Tylor Eduard B. 1897 Jan Laichter Laichterův výbor nejlepších spisů poučných Historie 2990 Kč Koupit
Mathesius, Vilém: Možnosti, které čekají: Epištoly o tvořivém životě Mathesius Vilém 1945 Jan Laichter Filosofie 90 Kč Koupit
Platón, , Sorokin, Vladimír: Sociologické nauky přítomnosti, Kratylos Platón , Sorokin Vladimír 1935 Jan Laichter Laichterova filosofická knihovna Filosofie 90 Kč Koupit
Jakubec, Jan: Dějiny literatury české 1-2: Od nejstarších dob do probuzení politického, Od osvícenství po družinu máje Jakubec Jan 1929 Jan Laichter Bibliofilie a krásné vazby, Literární věda 1990 Kč Koupit
Spencera, Herberta: Filosofie souborná Spencera Herberta 1901 Jan Laichter Laichterův výbor nejlepších spisů poučných Filosofie 490 Kč Koupit
Novotný, František: O Platónovi I: Život Novotný František 1948 Jan Laichter Filosofie 190 Kč Koupit
Chudoba, František: Pod listnatým stromem - úvahy o anglickém písemnictví Chudoba František 1947 Jan Laichter Literární věda 90 Kč Koupit
Vítězslav, Hálek: Sebrané spisy VIII: Poldík rumař, Študent Kvoch, Husar, Goar, Černý prapor, Dědicové Bílé hory, Děvče z Tater Vítězslav Hálek 1910 Jan Laichter Česká próza 190 Kč Koupit
Swinnerton, Frank: Čistá žena Swinnerton Frank 1924 Jan Laichter Světová próza 90 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Ovidius: Žalozpěvy 1943 Jan Laichter Procházka Antonín Antika 120 Kč Koupit
kolektiv, autorů: Homérova Odysseia 1921 Jan Laichter Antika 90 Kč Koupit
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Filosofie umění a náboženství Hegel Georg Wilhelm Friedrich 1943 Jan Laichter Filosofie 290 Kč Koupit
Ramuz, C. F.: Míra člověka Ramuz C. F. 1939 Jan Laichter Otázky a názory Filosofie 50 Kč Koupit
Niebuhr, Reinhold: Synové světla a synové tmy (Ospravedlnění demokracie a kritika její tradiční obrany) Niebuhr Reinhold 1947 Jan Laichter Otázky a názory Filosofie 90 Kč Koupit
Krofta, Kamil: Nesmrtelný národ Krofta Kamil 1940 Jan Laichter Historie 490 Kč Koupit