Mandelová, Helena, Novověk II - Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, 2005

Novověk II - Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia Kartografie Praha,

sešit, dobrý stav