Leinveber, Jan, Technické kreslení I pro 1. a 2. ročník SPŠ strojnických, 1980

Technické kreslení I pro 1. a 2. ročník SPŠ strojnických SNTL - Státní nakladatelství technické literatury,

vázaná, výborný stav