Mičkal, Karel, Sbírka úloh z technické mechaniky, 1985

Sbírka úloh z technické mechaniky SNTL - Státní nakladatelství technické literatury,

vázaná, výborný stav