Kategorie: Film
Taussig, Pavel, Filmový smích Huga Haase, 1989

Filmový smích Huga Haase Československý filmový ústav Praha,

sešit, výborný stav