Effenberger, Vratislav, Realita a poesie: K vývojové dialektice moderního umění, 1969

Realita a poesie: K vývojové dialektice moderního umění MF - Mladá fronta,

Edice: Ypsilon
brožovaná, (poezie); dobrý stav