Statler, Oliver, Shiko Munakata, 1958

Shiko Munakata Charles E. Tuttle Company,

brožovaná, výborný stav