Kategorie: Folk
kolektiv, autorů, Moravské lidové písně / Moravian Folk Songs, 1969

Moravské lidové písně / Moravian Folk Songs Panton,

LP, G/G