Kategorie: Folk
Bittová, Iva, Dunaj, , Dunaj, 1989

Dunaj , Panton,

LP, NM/VG