Fenyk, Jaroslav, Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám, 2007

Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám LexisNexis CZ,

vázaná, věnování a podpis D. Císařové; perfektní stav