Patočka, Jan, Péče o duši: Soubor statí, přednášek a poznámek k problematice postavení člověka ve světě a v dějinách - Svazek 3: O smysl dneška - Stati a náčrty z šedesátých a začátku sedmdesátých let, 1988

Péče o duši: Soubor statí, přednášek a poznámek k problematice postavení člověka ve světě a v dějinách - Svazek 3: O smysl dneška - Stati a náčrty z šedesátých a začátku sedmdesátých let samizdat,

vázaná, cyklostyl - samizdat; výborný stav