Kategorie: Folk
Schächterův, Lyric Band, Tuláku chudý, Jak mohu zapomenout?, 0

Tuláku chudý, Jak mohu zapomenout? Esta,

MP, VG/P; šelaková deska