Mandelová, Helena, Pravěk a starověk - Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, 1995

Pravěk a starověk - Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia Kartografie Praha,

sešit, výborný stav