Mandelová, Helena, Středověk - Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, 2003

Středověk - Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia Kartografie Praha,

sešit, výborný stav