Dvořák, Jiří, Kvítek, Zdeněk, Slabý, Jiří, Betonové konstrukce I pro 3. ročník SPŠ stavebních, 1996

Betonové konstrukce I pro 3. ročník SPŠ stavebních , , Sobotáles,

brožovaná, dobrý stav