kolektiv, autorů, Lidové noviny in memoriam T. G. M., 1937

Lidové noviny in memoriam T. G. M. NLN - Nakladatelství Lidové noviny,

volné listy, noviny z 14., 17. a 19. září 1937 v potrhaných deskách