Turnbull, Sarah, Skoro Francouzka, 2010

Skoro Francouzka Motto,

brožovaná, perfektní stav