Novotný, Antonín, Grafické pohledy Prahy 1493-1850, 1945

Grafické pohledy Prahy 1493-1850 Václav Poláček v Praze,

volné listy, (Zmizelá Praha 6); 13 volných listů v deskách; očteno