Hložek, Josef, Technické kreslení pro střední průmyslové školy, 1975

Technické kreslení pro střední průmyslové školy SNTL - Státní nakladatelství technické literatury,

vázaná, vč. přílohy