Čech, Jan, Sociálna psychológia pre učitelov, 2008

Sociálna psychológia pre učitelov Univerzita Jana Amose Komenského Praha,

brožovaná