Smith, Bud E., Johnson, Mark T., Programming the Intel 80386, 1987

Programming the Intel 80386 , Scott, Foresman and Company,

brožovaná, výborný stav